Stödstrumpor ger dig hälsofördelar

Långa dagar ståendes på jobbet eller i lekparken med barnen kan lätt ge trötta ben. Kanske tänker du som många andra att stödstrumpor endast är till för äldre? Så är inte fallet. Det finns många hälsofördelar med stödstrumpor värda att utnyttja även i förebyggande syfte.

När kan stödstrumpor hjälpa

Har du problem med svullna ben? Känns benen tunga? Oavsett om detta beror på ålder eller till exempel graviditet kan en stödstrumpa hjälpa. Även under långvarigt stillasittande, så som vid bilfärder eller flygturer kan en stödstrumpa vara till hjälp. Dessutom kan en stödstrumpa motverka framtida cirkulationsproblem som kan uppkomma vid yrkan där vi står upp under längre perioder.

Vilken stödstrumpa passar dig?

Det finns olika typer av stödstrumpor, med olika kompression beroende på behov. För att du ska känna dig bekväm med din stödstrumpa är det viktig att hitta en modell som passar dig. Dessutom är det viktigt att skilja på stödstrumpor och kompressionsstrumpor. En kompressionsstrumpa används vid redan uppkomna problem. En stödstrumpa är däremot utmärkt att använda även i förebyggande syfte eller vid lindrigare problem. Om detta låter intressant och du vill ta hand om dina ben redan nu och få effekt av stödstrumpans hälsofördelar, då kan du få ytterligare information.