En hälsosam värld

I takt med att människan påverkar naturen i allt högre utsträckning blir det också allt viktigare att värna om densamma.

EkenDen viktigaste frågan av alla vad gäller detta och även den där man som privatperson faktiskt kan bidra ganska mycket är klimatfrågan. Att den globala uppvärmningen pågår är ett faktum och dess konsekvenser kan redan ses i form av mer extrema väder, vilket leder till översvämningar, torka samt skogsbränder, vilket i sin tur är väldigt kostsamt inte minst ekonomiskt.

Som privatperson finns det mycket man kan göra för att minska sin klimatpåverkan. En av de allra viktigaste är att cykla och gå istället för att ta bilen. Inte bara är det betydligt billigare, dessutom så får man lite extra motion. Ska man transportera sig en längre sträcka är det tåg man ska välja. På tåget kan man dessutom göra en massa saker som man inte kan göra när man kör bil, som exempelvis läsa, arbeta eller sova.

Om man ändå måste ta bilen, se då till att välja en bil med så liten förbrukning som möjligt och välj bort fossila drivmedel som bensin och diesel till förmån för el eller biogas. Även om dessa bilar kan vara lite dyrare, så tjänar man på dessa i längden, eftersom mycket tyder på att bensin- och dieselpriset kommer att fortsätta öka.

En annan sak man kan göra för att minska sin klimatpåverkan är att välja ett miljövänligt elavtal, där man endast köper sin el från förnybara energikällor, som sol-, vind-, eller vattenkraft. Tvärtemot vad många tror så är detta inte alls mycket dyrare. Att ha grönt elavtal kostar oftast bara några tior mer varje månad.

Maten är en annan viktig del, där man som privatperson genom sina val kan göra en hel del för att sänka sin klimatpåverkan. Det absolut enklaste är att äta mer vegetariskt och i större utsträckning välja bort animaliska produkter, det vill säga inte bara kött utan även mejeriprodukter, som mjölk och ost eftersom dessa genererar betydligt högre utsläpp av växthusgaser än vegetabiliska produkter.
En annan fördel med att äta mindre animaliska produkter är att man sparar vatten. För att producera en konventionell ”köttmåltid” går det åt ungefär fem gånger så mycket vatten som att producera en vegetarisk måltid.

Om man inte känner att man vill ge upp köttet helt är det ett bra tips att välja viltkött, eftersom detta inte har någon klimatpåverkan alls, samtidigt som djuren vistats i naturlig miljö under hela sin livstid.

Andra saker man kan göra för att värna om naturen utöver ovanstående är att att alltid återvinna samt använda mindre diskmedel när man diskar och mindre tvättmedel när man tvättar.