Genmanipulerad mat

I detta inlägg tänkte vi ägna lite tid åt att titta närmare på någonting som många av oss människor anser vara en viktig punkt för diskussion inför framtiden, även om åsikterna även hos insatta och välutbildade människor går högst isär. Välkommen till frågan om den genmanipulerade matens vara eller inte vara.

genmaipulerad mat

De som är för

De som är för genmanipulerad mat anser att det är en av våra främsta verktyg för att motverka svält och att göra vårt näringsintag betydligt effektivare än vad som är fallet idag. På genmodifierad väg kan grödor klara sig i klimat som annars inte vore möjligt och maten kan dessutom ges en rad olika fördelar som mest troligt inte annars vore möjligt på naturlig väg, och skulle det ske skulle det ta enormt mycket längre tid.

De som är emot

Bland de starkaste argumenten för de som är emot genmanipulerad mat (vår ståndpunkt) är att man inte kan förutsäga vilken påverkan som vi människor har genom detta och vilka konsekvenserna i slutändan kommer bli. Det kan bland annat bli så att genmanipulerade organismer skulle kunna konkurrera ut de naturliga och då har vi genast satt oss i en situation genom att ”leka gud” där det är svårt att backa bandet. Det finns alltså en risk att den naturliga balansen i naturen skulle kunna hotas och i slutändan leda till någonting som vi inte ens kan föreställa oss. Det finns även moraliska aspekter med genmanipulation och kloning att ta hänsyn till, då det är svårt att avgöra vart exakt man ska sätta gränsen, och att denna gräns dessutom kan flyttas för sin ursprungliga position.

De som ännu inte bestämt sig

Säkert är i alla fall att vi på samma sätt slipper oroa oss över vilka konsekvenserna skulle kunna komma att bli, om vi istället väljer mat som vi vet är framställd helt på naturlig väg. För de som ännu inte tagit ställning i frågan men som fortfarande tar världens och alla organismers fortlevnad på största allvar, kan det därför vara en god idé att hålla sig till produkter av denna sort. På det viset slipper man åtminstone ha bidragit till något som möjligtvis kan bli ett stort problem i framtiden, och även om det inte hjälper situationen som sådan, så kan det helt enkelt göra att man sover bättre om kvällar och nätter.